Rosmalen door P.Testas 1815

© 2010-2021 VanHeumen.info

Logo VanHeumen.info BRONNEN BESCHIKBAAR VIA FLICKR

In de loop der jaren hebben wij een groot aantal bronnen gefotografeerd ten behoeve van ons onderzoek naar de bewoningsgeschiedenis van Rosmalen. Van een aantal hebben we ook transcripties gemaakt.

Nu bieden wij deze bronnen en transcripties ter raadpleging aan via onze site. Met Ctrl-klik op het woord Flickr achter de betreffende bron, komt u op de Flickr-site van Michiel van Heumen, waar de foto’s van de documenten zijn gepubliceerd.Stadsarchief ’s-Hertogenbosch


Schepenbankarchief van Rosmalen 1580-1811 | toegang 466

 Schepenprotocol van Rosmalen  1580-1725


Protocol van attestaties, certificaties, geloften en testamenten, sedert 30 mei 1703 uitsluitend van testamenten, 20 april 1685-9 juli 1768 (inventarisnummer 34) > Flickr

Tot een band verenigde minuten, sedert 1698 protocol van inventarissen, koopcondities en allerhande akten “actens en conditiën” , 17 jan 1691-29 sep 1703 (inventarisnummer 35) > Flickr

Protocol van allerlei akten “actens en conditiën”.  “Register of prothocolboeck”


Oud archief van Rosmalen 1604-1810 | toegang 473

NB. Met tevens personen afkomstig van Orthen

NB. Met achterin alfabetisch naam register

Transcriptie

NB. Alfabetisch op naam eigenaar


Archief van de gemeente Rosmalen 1811-1932 | toegang 474

NB.  Met mandementen prefect departement Monden der Rijn houdende vaststelling bijdrage Rosmalen 1811, 1812

Transcriptie

Transcriptie zie op deze site onder het menu Rosmalen > Belastingen

Transcriptie


Archief van de stad ‘s-Hertogenbosch (OSA) 1262-1810 | toegang 1

Legger op de verpondingen te Rosmalen ca 1703 (inventarisnummer 9219)

Transcriptie, met indexen op persoonsnamen en toponiemen


Collectie aanwinsten stadsarchief

Transcriptie van de eerste lijst (de teullanden)

NB. Op de folionummering van de transcriptie komt u met Ctrl+klik op de foto van de betreffende folio’s op de Flickr-site terecht


Brabants Historisch Informatie Centrum, ‘s-Hertogenbosch


Archief van de Polder van der Eigen 1309-1942 | toegang 7421

Archief Raad en Rentmeester-Generaal der Domeinen 1515-1816 | toegang 9

Transcriptie


Archief Leen- en Tolkamer van ’s-Hertogenbosch,  1605-1800 | toegang 8


Nationaal Archief, ’s-Gravenhage


Archief van de Staten-Generaal 1576-1796 | toegang 1.01.02