Bron

Nummer

Bewoner

Eigenaar

Huizenlijst 1791

218

Adriaan Siepkens

Adriaan Siepkens

Huizenlijst 1801

224

Willem Siepkens

Willem Siepkens

OAT 1832

E 87


Willem Siepkens

Naam Huis

Rustwat

Litteratuur

Henk de Werd, Rosmalen vroeger, z.pl. en j., p. 308-309

Bron

Nummer

Bewoner

Eigenaar

Huizenlijst 1791

220

Smit Trotlo

De kindre Eelsing

Huizenlijst 1801

226


Piet van Beek

OAT 1832

E 85


Wed. Pieter van Beek

Bron

Nummer

Bewoner

Eigenaar

Huizenlijst 1791

217

Hendrik [=Gijsbert] Croonenburg

Hendrik [=Gijsbert] Croonenburg

Huizenlijst 1801

223


Gijsbert Cronenburg

OAT 1832

E 90


Ignatius van Beek


E 91


Antonie de Jong

Bijzonderheden

Huis met huisplaats, bij elkaar gelegen (1784)

Bron

Nummer

Bewoner

Eigenaar

Huizenlijst 1791

219

De kindre van Gogh

De kindre van Gogh

Huizenlijst 1801

225 (huisplaats)


Willem Siepkens

OAT 1832

E 86


Willem Siepkens

Naam Huis

De roode leeuw

Bijzonderheden

In 1795 werd niet alleen geconstateerd dat het huis  onbewoonbaar was, maar dat er niets meer van stond als de “geboutens, muuren en dak”; in 1797 werd geconstateerd dat het zodanig bouwvallig was dat het niet meer te herstellen viel, daarom achtte de municipaliteit het nodig dat het huis behalve de stal afgebroken werd

Litteratuur

Henk de Werd, Rosmalen vroeger, z.pl. en j., p. 298 - 300

Bron

Nummer

Bewoner

Eigenaar

Huizenlijst 1791

221

Gerardus Slijpen

De kindre Eelsing

Huizenlijst 1801

227

Pieter van Beek

Pieter van Beek

OAT 1832

E 84


Wed. Pieter van Beek

Naam Huis

Den bellard

Bijzonderheden

In 1795 werd geconstateerd dat het huis niet alleen onbewoonbaar was, "maar zo dat de muuren, deuren, vensters, zolders en gebonters geheel geramponeert en gedeeltelijk er uijt weg zijn"

Litteratuur

Henk de Werd, Rosmalen vroeger, z.pl. en j., p. 294-296