© 2010-2021 VanHeumen.info

Logo VanHeumen.info WELKOM LAATSTE WIJZIGINGEN

Het plaatje is idyllisch. Maar wat is de werkelijkheid die zich achter het beeld verschuilt: de mensen, hun huizen en hun leefomgeving?


Op deze site de transcripties van een bron, die u informeert over de Rosmalenaren en hun huizen tussen 1736-1801. Verder worden een aantal documenten en kaarten gepubliceerd die met de invoering van het kadaster in 1832 te maken hebben.


Wie waren de meest draagkrachtige Rosmalenaren rond 1900? De hier gepubliceerde kohieren van de hoofdelijke omslag tonen de welstand van de inwoners van de gemeente.


Aan de hand van kaartjes wordt een beeld van bebouwing en bewoning gegeven van grote gedeelten van Rosmalen rond 1945. In 1954 werd de wijknummering vervangen door straatgewijze huisnummering: hier een adressenlijst als gevolg van deze adresvernieuwing.


Ter illustratie enkele kaarten en plattegronden, waaronder de schattingskaarten van Rosmalen uit circa 1880. Vergelijking van deze kaarten met de minuutplans van vijftig jaar eerder –eveneens op deze site te raadplegen- laten de veranderingen in het landschap en de bebouwing zien.


Eén van de mogelijkheden voor historisch onderzoek, die Van Heumen biedt!

Gemeentewapen van Rosmalen 1999 - huidigVlag van RosmalenGemeentewapen van Rosmalen 1817 - 1999

Laatste toevoeging op site:11-09: Bronnen

Toevoegingen aan bronnen.

Meer informatie: klik hier