VanHeumen.info

© 2009 - 2014 VanHeumen.info | Sitemap

Genealogie Van Heumen Logo VanHeumen.info Contact Zoeken op site
Fragment-genealogie Kruisheer Jan van den Braak  met een klas studenten Boerderij van de familie Van den Braak-Gevers in Loosbroek rond 1920.Hier woonden Mentje van den Braak-Gevers, met haar zoon Driek en zijn gezin. Een ongetrouwde oom van Driek, Lambertus van den Braak (Bertumkes) woonde in die tijd bij hen in. VanHeumen.info - Kruisheer Jan van den Braak (zittend midden) met een klas studenten VanHeumen.info - Boerderij van de familie Van den Braak-Gevers (1920) GENEALOGIE VAN DE BRAAK (TAK BERNHEZE)

I

Godefridus (Goyaard, Goyert) van de Braak (zoon van Antony van de Braak en Gerardina van de Wijgert), ged. Berlicum (RK) 16 febr. 1760, bouman, overl. Heeswijk 30 nov. 1830; trouwt Berlicum (Schep./RK) 26 febr. 1797 Joanna (Maria) (Jennemie) van Doorn, ged. Berlicum (RK) 14 jan. 1764, landbouwster, overl. Heeswijk 10 april 1847, dochter van Piet Jan van Doorn en Hendrina Gerrit Lambert van Helvoort.

Uit dit huwelijk:

1. Gertrudis van de Braak, ged. Berlicum (RK) 6 jan. 1798.

2. Henrica van de Braak, ged. Berlicum (RK) 22 juli 1800, overl. Dinther 7 febr. 1836; trouwt Heeswijk 17 mei 1833 Adrianus van Driel, ged. Heeswijk (RK) 18 nov. 1792, landbouwer, overl. Heeswijk 11 maart 1874, zoon van Simon van Driel en Meggeliena Pijnenburg.

3. Antonia van de Braak, ged. Berlicum (RK) 14 juni 1802, overl. Heeswijk 23 jan. 1872.

4. Petronilla van de Braak, ged. Berlicum (RK) 12 febr. 1804, overl. Heeswijk 9 juli 1884.

5. Adriana (Adriaantje) van de Braak, ged. Berlicum (RK) 2 aug. 1806, overl. Berlicum 13 aug. 1806 en begr. aldaar 16 aug. 1806.

6. Jo(h)annes (Jan) van de Braak, volgt II.


II

Jo(h)annes (Jan) van de Braak, ged. Berlicum (RK) 4 sept. 1809, landbouwer, overl. Heeswijk 13 juli 1894; trouwt Heeswijk 26 mei 1838 Lamberta van Zutphen, geb./ged. (RK) Heeswijk 2 juli 1815, landbouwster, overl. Heeswijk 18 mei 1890, dochter van Lambertus van Zutphen, bouman, en Wilhelmina Raaijmakers.

Uit dit huwelijk:

1. Godefridus van den Braak, geb. Heeswijk 30 sept. 1839, overl. ald. 15 nov. 1839.

2. Martinus van den Braak, volgt IIIa.

3. Willebrordus van den Braak, geb. Heeswijk 2 okt. 1843, landbouwer, overl. Heeswijk 30 juni 1891.

4. Hendrica van den Braak, geb. Heeswijk 3 dec. 1844, overl. Heeswijk 14 april 1918; trouwt Heeswijk 15 mei 1874 Petrus van Schijndel, geb. Heeswijk 3 jan. 1845, landbouwer, overl. Dinther 4 maart 1924, zoon van Jan van Schijndel en Adriana van der Pas, landbouwster.

5. Lambertus van den Braak, geb. Heeswijk 21 jan. 1846, landbouwer, overl. Heesch 8 sept. 1926.

6. Johannes van den Braak, geb. Heeswijk 30 maart 1847, landbouwer, overl. ’s-Hertogenbosch 2 april 1907.

7. Gerardina van den Braak, geb. Heeswijk 29 nov. 1848, overl. ald. 2 okt. 1881; trouwt Heeswijk 13 febr. 1879 Martinus Dobbelsteen, geb. Heeswijk 6 nov. 1841, landbouwer, overl. ald. 28 juli 1916, zoon van Christiaan Dobbelsteen en Anna Maria van den Boom.

8. Gerardus van den Braak, geb. Heeswijk 14 mei 1850, overl. ald. 13 april 1851.

9. Gerardus van den Braak, volgt IIIb.

10. Hendrikus van den Braak, volgt IIIc.


IIIa

Martinus (Tinuske) van den Braak, geb. Heeswijk 13 dec. 1840, landbouwer, overl. ald. 6 maart 1920; trouwt Heesch 19 mei 1876 Regina Verkuijlen, geb. Schijndel 29 okt. 1847, landbouwster, overl. Dinther 23 okt. 1889, dochter van Antonie Verkuijlen, landbouwer, en Maria van der Heijden, landbouwster.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes Antonius (Jan) van de Braak, geb. Dinther 3 maart 1877, tuinman, overl. Veghel (St. Jozefziekenhuis) 25 sept. 1957; trouwt Nuland 1 mei 1929 Johanna Antonia Muller, geb. Tilburg 26 sept. 1880, overl. Veghel (St. Jozefziekenhuis) 5 juni 1946, dochter van Arnoldus Hendrikus Muller, metselaar, en Maria Schuurmans.

2. Antonie van de Braak, volgt IVa.

3. Lambertus van de Braak, geb. Dinther 13 juli 1879, overl. Heeswijk 17 april 1900.

4. Marinus van de Braak, geb. Dinther 21 jan. 1881, landbouwer, overl. ald. 12 okt. 1939; trouwt Dinther 25 jan. 1921 Nicolasina (Sientje) van Gestel, geb. Sint-Michielsgestel 1 juni 1875,   landbouwster, later winkelierster en caféhoudster, overl. Dinther 13 juli 1941, dochter van Jan Johannes van Gestel, landbouwer, en Anna Pennings, landbouwster.

5. Gerardus (Grard) van de Braak, geb. Dinther 6 maart 1882, landbouwer, overl. Schijndel 30 aug. 1950; trouwt Dinther 25 jan. 1921 Anna Maria van Gestel, geb. Sint- Michielsgestel 2 april 1879, landbouwster, overl. Schijndel (St. Lidwinagesticht) 16 aug. 1961, dochter van Jan Johannes van Gestel, landbouwer, en Anna Pennings, landbouwster.

6. Adriana van de Braak, geb. Dinther 1 juni 1883, landbouwster, overl. Veghel 10 juni 1922; trouwt Heeswijk 25 jan. 1921 Wilhelmus Kanters, geb. Veghel 24 okt. 1871, landbouwer, overl. Veghel 2 sept.1929, zoon van Martinus Kanters, landbouwer, en Maria van Hoof; weduwnaar van Johanna van Lieshout.

7. Gijsberta van de Braak, geb. Dinther 1 nov. 1884, landbouwster, overl. ’s-Hertogenbosch 24 jan. 1947; trouwt Heeswijk 4 mei 1910 Theodorus van Zandvoort, geb. Nuland 8 juni 1885, landbouwer, overl. Sint-Oedenrode 16 juni 1950, zoon van Johannes van Zandvoort, landbouwer, en Emiliana Sigmans, landbouwster.

8. Maria van de Braak, geb. Dinther 20 maart 1887, overl. Berlicum 12 augustus 1952  ;trouwt Heeswijk 2 mei 1918 Antonius van Uden, geb. Heeswijk 2 okt. 1885, landbouwer, overl. Berlicum 22 maart 1933, zoon van Martinus van Uden, landbouwer, en Johanna van den Boom. Zij hertrouwt Berlicum 14 juni 1934 Adrianus Martinus van den Berg, geb. Heesch 7 sept. 1899, landbouwer, overl. Ammerzoden 20 nov. 1977, zoon van Peter van den Berg, landbouwer, en Petronella Leeijen, landbouwster.

9. Willemijna Maria van de Braak, geb. Dinther 5 mei 1888, landbouwster, overl. ald. 16 sept. 1967; trouwt Dinther 15 mei 1916 Wilhelmus de Laat, geb. Schijndel 8 maart 1882, landbouwer, overl. Veghel (St. Jozefziekenhuis) 6 juni 1956, zoon van Franciscus de Laat, landbouwer, en Hendrien Korsten, landbouwster.


IIIb

Gerardus van den Braak, geb. Heeswijk 23 febr. 1852, landbouwer, overl. ald. 17 juni 1914; trouwt Heesch 17 mei 1889 Agnes Gevers, geb. Heeswijk 14 nov. 1855, landbouwster, overl. ald. 1 april 1937, dochter van Johannes Gevers, landbouwer, en Regina Vorstenbos, landbouwster.

Uit dit huwelijk:

1. Jan van den Braak, volgt IVb.

2. Johannes van den Braak, volgt IVc.

3. Lamberta van den Braak, geb. Nistelrode 14 juli 1893, overl. ald. 26 aug.1894.

4. Regina Lamberta van den Braak, geb. Nistelrode 12 dec. 1894, overl. Heeswijk 8 sept. 1905.

5. Lambertus van den Braak, geb. Heeswijk 27 juli 1896, overl. ald. 31 maart 1897.


IIIc

Hendrikus van den Braak, geb. Heeswijk 23 jan. 1854, landbouwer, overl. Dinther 19 dec. 1897; trouwt Heesch 31 jan. 1896 Wilhelmina Gevers, geb. Heesch 20 maart 1858, landbouwster, overl. ald. 26 nov. 1928, dochter van Johannes Gevers, landbouwer, en Regina Vorstenbos, landbouwster.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes (Jan) van den Braak, geb. Dinther 4 april 1897, kruisheer/rooms-katholiek priester,  overl. ’s-Hertogenbosch 14 sept. 1942.

2. Hendrikus Johannes van den Braak, volgt IVd.


IVa

Antonie (Toon) van de Braak, geb. Dinther 10 mei 1878, landbouwer, overl. Veghel (St. Jozefziekenhuis) 10 nov. 1952; trouwt Dinther 12 mei 1919 Theodora (Door) Cleerdin, geb. Berlicum 6 nov. 1889, overl. Veghel 19 sept. 1983, dochter van Marinus Cleerdin, landbouwer, en Johanna van Zonsbeek.

Uit dit huwelijk nageslacht.


IVb

Jan van den Braak, geb. Nistelrode 9 april 1890, landbouwer, overl. Heeswijk 17 jan. 1957;

trouwt Dinther 30 april 1918 Carolina Maria Heesakkers, geb. Dinther 24 juni 1889, landbouwster, overl. Veghel 18 juni 1943, dochter van Johannes Heesakkers, landbouwer, en Elisabeth van der Heijden, landbouwster.

Uit dit huwelijk nageslacht.


IVc

Johannes van den Braak, geb. Nistelrode 21 juli 1891, grondwerker, landbouwer, overl. Eindhoven 28 sept. 1971; trouwt Heeswijk 14 mei 1917 Antonia Verkuijlen, geb. Schijndel 17 juni 1890, overl. Eindhoven 28 nov. 1968, dochter van Leonardus Verkuijlen, landbouwer, en Adriana van Grinsven, landbouwster.

Uit dit huwelijk nageslacht


IVd

Hendrikus Johannes (Driek) van den Braak, geb. Dinther 4 mei 1898, landbouwer, overl. Heesch 27 april 1982; trouwt Dinther 29 juli 1919 Helena (Lien) Cleerdin, geb. Berlicum 4 juli 1896, landbouwster,  overl.Veghel 1 febr. 1980, dochter van Marinus Cleerdin, landbouwer, en Johanna van Zonsbeek.

Uit dit huwelijk nageslacht.