VanHeumen.info

© 2009 - 2014 VanHeumen.info | Sitemap

Genealogie Van Heumen Logo VanHeumen.info Contact Zoeken op site

Op 15 december 1911 maakte de Bossche kaashandelaar Joh. M.S. Cleerdin (1850-1927) een eigenhandig geschreven testament (PDF). Op 10 april 1912 gaf hij dit testament in een verzegeld papier (envelop) in bewaring bij notaris A.L.A. van Meerwijk te ’s-Hertogenbosch.

Het verzegeld papier was voorzien van zes afdrukken in rood lak, waarvan twee van een cachet (stempel) voerende een familiewapen. Het stempel van dit wapen was enige tijd geleden nog in bezit van mevrouw Mertens-Cleerdin,  een kleindochter van Johan Cleerdin, en aangenomen wordt dat het hier gaat om het familiewapen van laatstgenoemde.


Aan de hand van een foto van een lakafdruk op het verzegeld papier heeft de heraldisch tekenaar H.K. Nagtegaal in maart 2010 een tekening van het wapen gemaakt. De kleuren van het getekende wapen zijn door de heer Nagtegaal vastgesteld. Omdat het helmteken in de lakafdruk onduidelijk was, is gekozen voor een haan. Hiermee wordt de Waalse herkomst van het geslacht Cleerdin tot uitdrukking gebracht. Het symbool bij uitstek van Wallonië is de zogenaamde Waalse haan. Deze komt voor op de vlag van het Waalse Gewest en is oorspronkelijk een ontwerp van de kunstenaar Pierre Paulus uit 1913.


De wapenbeschrijving van het door de heer Nagtegaal getekende wapen, luidt:

Gedeeld: I in zilver een zwarte leeuw, rood getongd en genageld, boven vergezeld van een blauwe barensteel; II in zilver een gaande rode reebok op grasgrond, komende links uit een bos van natuurlijke kleur.

Helmteken: een rode stappende haan.

Dekkleden: zwart, gevoerd van zilver.


Het familiewapen is niet geregistreerd.

FAMILIEWAPEN CLEERDIN Van Heumen.info - Foto Joh. MS Cleerdin Vanheumen.info - Familiewapen Cleerdin (tekening) Van Heumen.info - Zegel Cleerdin Joh. M.S. Cleerdin Lakafdruk stempel Familiewapen Cleerdin