VanHeumen.info

© 2009 - 2014 VanHeumen.info | Sitemap

Genealogie Van Heumen Logo VanHeumen.info Contact Zoeken op site
STAMREEKS VAN HEUMEN (OSS)

Jan Gijsberts van Heumen: J.P.A. Kocken, De familie Van Heumen uit Oss, in: Genealogisch tijdschrift voor Oost-Brabant, 18(2003), p. 64; Oss R 70, p. 7-8, 07-04-1657; Oss R 70, p. 113-114, 26-07-1659; Oss R 71, p. 62, 22-02-1661; Oss R 72, p. 76, 11-02-1669 (handtekening); Oss R 74, p. 106, 16-07-1675; Oss R 75, p. 411-412, 09-04-1682; Oss R 79, p. 131-135, 02-04-1693.


I.

Jan Gijsberts van Heumen, borgemeester (1654) en schepen van Oss (1667-1669, 1671-1675), begr. Oss (vóór 17) okt. 1679; tr. (vóór 25 jan. 1653) Anneken Jan Reijnen, begr. Oss 19 (?) maart 1693

Jan Janssen van Heumen: Oss R 79, p. 129-131, 02-04-1693; Oss R 83, p. 100-101, 13-07-1715; Oss R 123, p. 22-23, 24-1-1692; Oss R 141, p. 138, 16-06-1702 (handtekening); Oss R 141, p. 162-166, 27-10-1702; Oss R 185, p. 528-529, 26-04-1715.


II.

Jan Janssen van Heumen, begr. Oss 13 mei 1715; tr. 1e (ondertr. NG Oss 8 febr. 1681) Cathalijn Frans Strick, begr. Oss 22 maart 1689; tr. 2e Willemke Ariaen Coolen, begr. Oss 24 mei 1724.

Stoffel Janssen van Heumen: Oss R 83, p. 453-455, 08-12-1719; Oss R 84, p. 3, 13-01-1721 (handtekening); Oss R 147, p. 293-295, 03-02-1724; Oss R 147, p. 311-312, 20-05-1724; Oss R 192, p. 446-460, 01-05-1765.


III.

Christophorus (Stoffel) Janssen van Heumen, ged. (RK) Oss 8 sept. 1687, begr. ald. 13 april 1741; tr. (NG/RK) Oss 26 juni 1712 Aleydis (Aleke, Aaltje) Dirk Teeuwen, ged. (RK) Oss 26 jan. 1690, begr. ald. 9 maart 1765, dr. van Dirk Teeuwen en Catlijn Adams.

Jan Stoffels van Heumen: Berghem R 38, p. 270-272, 14-01-1782; Berghem R 39, p. 103-104, 31-03-1785; Berghem R 57, p. 271, 28-11-1754; Berghem R 59, p. 13-14, 29-10-1761; Berghem R 60, p. 95-98, 25-10-1768; Berghem R 77, p. 159-162, 11-06-1789; Berghem R 77, p. 362-389, 27-09-1791.


IV.

Joannes (Jan) Stoffels van Heumen, ged.(RK) Oss 23 sept. 1714, armmeester (1754)  overl.   Berghem 17 sept. 1791, begr. ald. 20 sept. 1791; tr. (Schepenen/RK) Berghem 24 jan.1740 Helena Willems Boeserons, ged. (RK) Berghem 3 okt. 1717, overl. Berghem 9 jan. 1789, begr. ald. 14 jan. 1789, dr. van Willem Hendrick Linders (Boeserons) en Helena Jan Dircks (Voet).


V.

Christophorus (Christoffel, Stoffel) van Heumen, ged. (RK) Berghem 28 sept. 1744, arbeider (1820), bouwman (1835), overl. Oss 30 maart 1835; tr. (RK) Berghem 23 april 1780 Wilhelma (Willemijn, Mijntje) Gilens (Gielens, Gielis), ged. (RK) Oss 27 juni 1758, overl. ald. 27 dec. 1813, dr. van Nicolaas Gielens en Johanna Willem van Heesch.VI.

Leonardus van Heumen, ged. (RK) Oss 13 maart 1790, landbouwer, overl. ald. 15 mei 1868; tr. Oss 12 mei 1820 Elisabetha Francisca Keusters (Kusters), ged. (RK) Geffen 27 juni 1785, dienstmeid (1820), overl. Oss 24 maart 1867, dr. van Petrus Keusters (Kusters) en Maria van Socchel.VII.

Wilhelmus (Willem) van Heumen, geb. Oss 5 nov. 1826, landbouwer, overl. Heesch 13 febr. 1887; tr. Oss 1 mei 1851 Maria Gielis Ceelen, geb. Oss 7 maart 1830, landbouwster, overl. ald. 26 dec. 1877, dr. van Wilhelmus Gielis Ceelen, bouwman, en Elisabeth Verheijden.VIII.

Franciscus Henricus van Heumen, geb. Oss 24 okt. 1867, landbouwer, overl. Vught 1 juni 1938; tr. Geffen 3 aug. 1888 Johanna van de  Leest, geb. Geffen 13 juli 1859, overl. Oss 9 juli 1928, dr. van Michiel van de Leest, landbouwer, en Barbara van den Broek.IX.

Michiel (Giele) van Heumen, geb. Geffen 19 jan. 1898, landbouwer, overl. ’s-Hertogenbosch (Groot Ziekengasthuis) 18 jan. 1972; tr. Heesch 10 mei 1922 Ida (Ietje) Verhagen, geb. Heesch 23 jan. 1902, overl. Geffen 9 sept. 1982, dr. van Johannes Verhagen, arbeider, en Johanna van der Heijden.X.

Josephus Wilhelmus (Wim) van Heumen, geb. Geffen 20 juni 1930, chef d’équipe bij de N.V. Nederlandse Bandenindustrie Michelin te ’s-Hertogenbosch, overl. Eindhoven (Catharina Ziekenhuis) 25 mei 1996.