VanHeumen.info

© 2009 - 2014 VanHeumen.info | Sitemap

Genealogie Van Heumen Logo VanHeumen.info Contact Zoeken op site
DISCLAIMER

Algemeen
Deze website is ontwikkeld en wordt onderhouden door VanHeumen.info. Op de inhoud en het gebruik van deze website zijn de hieronder genoemde voorwaarden van toepassing. Gebruik van de website houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker of bezoeker in. VanHeumen.info behoudt zich het recht voor om zonder bericht de inhoud van de site alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk te wijzigen en/of te vervangen.


Email
Bij het beantwoorden van emails wordt dezelfde nauwkeurigheid betracht. De informatie die VanHeumen.info van de vragensteller krijgt is altijd vertrouwelijk en zal als zodanig behandeld worden.


Informatie
De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. VanHeumen.info heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze site en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. VanHeumen.info staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. VanHeumen.info aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of mogelijke fouten te corrigeren. VanHeumen.info wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.


Cookies

Cookies zijn kleine informatie-bestanden die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. VanHeumen.info gebruikt deze cookies voor de volgende doeleinden:


Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.


Bestanden
Op deze site staan een aantal bestanden die u kunt downloaden in PDF-formaat. Dat kan alleen als u over Adobe Acrobat Reader beschikt. U kunt dit programma gratis downloaden van de website van
Adobe.